1- libretto (italyanca) opera güftesi, bir operanın sözlerinin yazılı bulunduğu kitap

2- ferâiz (arapça) A ve farzlar, Müslümanlıkta mutlaka yerine getirilmesi şart olan şeyler. Ama daha yaygın ve özel olarak İslam hukukunun mirasla ilgili kuralları ve yorumları anlamında kullanılır.

3- kemter (farsça) değersiz, itibarsız, hakir (Kemter gedâyı âz atâsı kılurdu bay / Bir lûtfu çok, mürüvveti çok pâdişâh idi – Bâkî). Gedâ = dilenci. Atâ = bağış.

4- lâgar (farsça) zayıf, cılız.

5- lukata veya lükata (arapça) sokakta veya başka yerde bulunmuş şey ki bulan prensip olarak sahibine iade etmekle mükelleftir. Bugün hâlâ kullanılan veya kanunlarımızda yer alan bir tâbirdir.
—–