Bilgisayar mühendisi ne iş yapar? (Veri ve veritabanı yönetimi)

Bu yazı Bilgisayar mühendisi ne iş yapar? adlı çalışmanın 2. bölümü…

İş hayatında bilgisayarlaşmanın artmasıyla çok miktarda veri depolanmaya başladı. Artık bilgileri kaydetmekten çok bu verilerin analiz edilmesi ve işlenmesi önem kazanmaya başladı. İş zekası, OLAP, veri madenciliği gibi terimler fazlasıyla hayatımıza girdi.

Bilgisayar mühendisleri verilerin ve içinde tutuldukları veritabanlarının yönetimi ile ilgili bir çok pozisyonda yer alıyorlar.
İşte bu pozisyonlardan bazıları:

Veri Yöneticisi

Veri yönetimi ile “veritabanı yönetimini” birbirinden ayırt edilmesi gerekir. Veri yöneticileri, verinin anlam ve kullanımı üzerinde odaklanan kişilerdir. Buna karşılık, veritabanı yöneticileri, veritabanı uygulamalarının güvenilirliği, bütünlüğü ve performansı ile ilgili teknik tabanlı kişilerdir.

Veri yöneticisi veriyi kullanıcılar tarafından kullanılmaya hazır hale getirir. Bunun için daha çok analiz etme, veri toplama ve dizayn aşamalarında yer alır.

Veri Analisti

Veri ambarı, bir kuruluşun tarihsel verilerinin diğer bir deyişle kurumsal hafızanın muhafaza edildiği yerdir. Yönetimin karar destek sistemi için gerekli ham verileri tutar. Veri analisti, veri ambarı üzerinde çok miktarda veri üzerinde çok karmaşık sorgulama ve analizleri gerçekleştirerek sonuçlar üretir. Bu esnada kullandığı araçların genel adı Veri Madenciliği ya da OLAP araçlarıdır.

Veri Mimarı

Veri mimarı bir kuruluşun verileri doğru kullanarak stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlar. Veri yapısının en önemli bileşenlerinden biri metadatadır. Metadata veri hakkında veri anlamındadır. Mesela şirket/kuruluş bir ERP sistemi kuracaksa, metadata ERP sisteminde hangi verilerin takip edileceğini belirleyen yapı demektir. Veri mimarı metadata bilgilerinin doğru tanımlanmasından, şirketin ihtiyacı ve hedeflerine uygun olmasından ve doğru teknolojik araçların seçiminden sorumludur.

Veri Modelleme uzmanı

Veri Modelleme, verilerin şekil ve metin olarak ifade edilmesidir. Örneğin bir şirket işe alacağı elemanlar için seçme ve yerleştirme sistemi kuracak olsun. İşlemin süreçleri, başvuran kişi ve İK personeli arasındaki bilgi akışı gibi sistem bileşenleri belli şekillerle ve destekleyen anlatımlarla bir model olarak tanımlanır. Dolayısıyla sistemi ifade etmek kolaylaşır. Veri modelleme uzmanı bir taraftan modelleri kurarken, bir taraftan da gereken veritabanı tablo tasarımlarını yapar.

Veri Madencisi

Aslında veri analistliğine benzeyen bu pozisyon, anlamsız görünen verilerden belli metodolojiler kullanarak anlamlı sonuçlar ve istatistikler çıkarır. Bir kurumun geçmiş yıllara ait satış verilerini OLAP araçları ve sorgularla inceleyip hangi aylarda satışların yükseldiği, bir kampanya yapıldığında satışlara nasıl etki yaptığı vb. raporları hazırlar.
Son yılların en gözde mesleklerindendir. Büyük veritabanı firmaları veri madenciliği alanına milyar dolarlar yatırmaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda da popülaritesinin devam etmesi bekleniyor.

Veritabanı Yöneticisi

Şurada yazan bilgilere göre;

Veritabanı basit olarak bilgi depolayan, bu bilgiyi verimli ve hızlı bir şekilde yönetip değiştirebilen bir yazılımdır. Veritabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır. Bir veritabanı bir kütüphanenin mükemmel bir indeks sistemi olduğu gibi , aynı zamanda kütüphanenin kendisi de olabilir.

Veritabanı yöneticisinin görevleri kısaca şu başlıklar altında toplanabilir : Veritabanı yazılımının Kurulması ve versiyon takibi, veritabanı oluşturulması, Kullanıcı yönetimi, yedekleme, performans ayarları vb.

En bilinen ve çok kullanılan veritabanı yazılımı Oracle. Oracle veritabanı yöneticileri bugün çok iyi ekonomik şartlarda çalışıyor. Kendini geliştirmek isteyenler için eğitim imkanı ve kaynak şansı fazlasıyla var.

Veritabanı Mimarı

Veritabanı Mimarı ve diğer veritabanı yönetimi pozisyonları ile ilgili şu adreste güzel açıklamalar yapılmış.

Veritabanı mimarları yeni bir veritabanının tasarlanması ve oluşturulması görevlerini yerine getirir. Veritabanı mimarı, sadece yeni tasarım ve geliştirme işine bakar. Bakım, idare, ve kurulan veritabanları ve uygulamaların ayarlarına karışmaz. Mantıksal veritabanı modelini olusturur. Fiziksel veri modeline dönüşümü sağlar. İndeksleri oluşturur. Yedek ve geri kurtarma stratejilerini belirler.

Veritabanı Güvenlik Uzmanı

Veritabanı güvenlik uzmanı sistem güvenliği ve veri güvenliği denilen iki işi yapar.

Sistem güvenliği işinde, veritabanına bağlanan kullanıcıların yetkisi var mı, gerekli denetlemeler yapılıyor mu, sağlıklı çalışma için gerekli fiziksel ve tasarım kaynakları yeterli mi gibi işleri yönetir. Ayrıca ağ üzerinde verinin şifrelenmesi, sisteme yapılan saldırılar, şifre politikaları gibi konularda çalışır.

Veri güvenliğinde ise, kullanıcıların veritabanı şemasında nerelere erişim yetkileri var, kullanıcılar bir tablo üzerinde hangi işleri yapmaya yetkilidir gibi kontrolleri yapar. Veri bozulmalarına sebep olabilecek işlemleri takip eder. Tasarım hatalarını uzmanlarına iletir.

Ayrıca veriambarı yöneticisi, performans analisti, veritabanı optimizasyon uzmanı gibi pozisyonlar da var. Kullanım alanları geniş olduğundan veritabanı ile ilgili çok farklı pozisyonlarda çalışma imkanı bulunuyor.

2 comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir