Bilgisayar Programlama derslerinin ilk adımı, bir yazılımın omurgası olan algoritma tekniklerini öğretmek… Programın nasıl başlayıp nerede biteceğini, izleyeceği yolu, kontrol noktalarını algoritma kullanmadan yapmaya kalkmak hep başarısız sonuçlara yol açıyor.

Liselerde öğretilen programlama derslerinde en başta anlaşılması genelde çok zor olan algoritma teknikleri için Türkçe bir algoritma dili geliştirilmiş: Anlat2005. Bir grup akademisyen tarafından geliştirilen Anlat2005 aslında üniversite öğrencileri için tasarlanmış ama kolaylaştırılarak lise öğrencilerine de uyarlanmış.

Anlat2005 bir dilin tüm temel özelliklerini barındırıyor. Değişken tanımlama, Klavyeden bilgi bekleyen OKU komutu, ekrana çıktı veren YAZ komutu, EĞER-İSE-DEĞİLSE kontrol döngüsü, SAYARAKYİNELE işlem döngüsü, diziler vesaire…

Örnek bir Anlat2005 programı

Yordam ortalamaUstuBul

#tanımla NMAX = 100;
Tamsayı ogrenciNo[NMAX], say; 
Kesirli  ogrenciNotu[NMAX] , toplam  ;

// öğrenci notlarının girişi
SayarakYinele ( k = 1, k <= N, k = k + 1 )
{  
  YAZ( ekran, k, ".inci öğrencinin önce numarasını sonra notunu giriniz" ) ;
  OKU( klavye, ogrenciNo[k - 1] , ogrenciNotu[k - 1] ) ;
}

// ortalamanın üzerindeki öğrenciler
SayarakYinele ( k = 1, k <= N, k = k + 1 )
{  
  Eğer (ogrenciNotu[ k - 1 ] > ortala ) 
    ise 
       { 
        YAZ( ,ogrenciNo[ k - 1] , ogrenciNotu[k - 1] );
       }
}

Yordam ortalamaUstuBul-bitti;

Anlat2005 dilini anlatan bildiriyi buradan indirebilirsiniz.