Replikasyon işlemleri veritabanı güvenliği için en sık kullanılan yöntemlerden birisi… Ancak genelde SQL Server gibi çok kullanıcılı veritabanlarında kullanılıyor.

Replikasyon işleminde Asıl veritabanına Tasarım Şablonu (Design Master), kopyalanan veritabanına da Yineleme (Replica) deniliyor.
İhtiyacımız olması durumunda Access veritabanı ile de replikasyon yapabiliriz. Microsoft’un yardım sayfalarında bu işlemin nasıl yapılacağı anlatılıyor.

Daha sonra iki veritabanını birbiriyle senkronize etmek için ise, Araçlar (Tools) menüsünden Yineleme (Replication) alt menüsünü ve oradan da Şimdi Eşitle (Synchronize Now) seçeneğini kullanabiliriz.
Ya da istersek, veritabanımızın açılışı ya da kapanışı ile ilgili kod bölümlerine alttaki kodu ekleyebiliriz:

CurrentDb.Synchronize yinelemedosyasınınadı

Asıl sorun, eğitimi özel yazılımlar seviyesine indirgemek… Bugün Excel’i öğrettiğiniz öğrenci, iş hayatına atıldığında muhtemelen Excel ekranı çoktan değişmiş olacak.

Jakob Nielsen’in yazısı, okullarda bilgisayar öğretiminde asıl amacın hayat boyunca kullanılabilecek yetenekleri ve bilgileri öğretmek olması gerektiğini anlatıyor.

İşin zor tarafı, bu bilgilerin neler olduğunu belirlemek. Bir ilköğretim okulunda öğretilecek temel bilgisayar bilgileri neler olmalı? Bu soruyu on yıl önce sormuş olsaydık, cevaplarımız farklı olacaktı ama bugün ağırlıklı olarak Internet temelli yetenekleri ön plana çıkarıyoruz.

Yine de, bu listeyi oluşturmaya başlamakta fayda var. Belki de, katılımlarla daha kapsamlı sonuçlara ulaşırız.

Arama stratejileri

Internet’in düzensiz bilgi yığınında aradığını bulmak en zor işlerden biri haline geldi. Ama doğru yöntemleri kullandığınızda, istediğinize de ulaşıyorsunuz. (Tabii İngilizce’nin önemini unutmamak gerek.) Öğrencilere,

 • Aramak için kullanılacak anahtar kelimeleri doğru seçmeyi,
 • İlgisiz sonuçları eleyecek yöntemler kullanmayı,
 • Belirli bir konuda uzmanlaşmış arama motorları kullanmayı,
 • Arama sonuçlarının doğruluğunu değerlendirmeyi,
 • Farklı arama motorlarını kullanarak en doğru sonuçlara ulaşmayı,
 • Arama sistemlerinin ipuçlarını bulup kullanmayı

öğretmeliyiz.

Faydalanılabilecek kaynaklar:
http://www.google.com/intl/tr/help.html
http://www.musaulker.com/v1/wp-content/2006/04/biltec_googleda_etkili_arama_teknikleri.zip
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:Arama
http://searchenginewatch.com/showPage.html?page=facts

Güvenilir bilgi

Aslında bu kavram hayatımıza Internetle girdi. Biz bilgiyi ansiklopedilerden ve kaynak kitaplardan alır ve o bilgilere inanırdık. Ancak bugün, Internette bilgiyi yayınlamanın kolaylığı sebebiyle, uzman ya da değil bir çok kişinin hazırladığı kaynaklarla karşılaşıyoruz. Bunların doğruluğunu nasıl ayırt edeceğiz?

Öğrencilere,

 • Bilgiyi sorgulamayı, farklı yerlerden doğrulamayı,
 • En çok reklamı yapılan bilginin, en doğrusu olmadığını,
 • Reklamların mantığını, psikolojik temelini, reklam türlerini, hemen inanıp tıklamamayı,
 • Gerektiğinde basılı kaynakları kullanmayı

öğretmeliyiz.

Faydalanılabilecek kaynaklar:

http://www.ce.yildiz.edu.tr/mygetfile.php?id=395
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:Do%C4%9Frulanabilirlik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:G%C3%BCvenilir_kaynaklar
http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=26745
http://inet-tr.org.tr/inetconf7/bildiriler/39.doc
http://bloglar.drcetiner.com/egitim-ve-ogretim/google-genel-hizmet-reklam-sorulari-google-sorulari-ve-internet-kullanim-egilimleri.html

Doküman hazırlama

Öğrenciler ödev, sunum, tez, makale vb. sebeplerle sürekli olarak doküman hazırlama sorunuyla karşı karşıyalar. Wordün seçeneklerine bağlı kalmadan, onlara temel yazma ve düzenleme tekniklerini öğretmeliyiz. Web sayfası hazırlamak normal belge hazırlamaktan farklı olduğundan, web sayfası hazırlamanın temelleri de öğretilmeli.

Faydalanılabilecek kaynaklar:
http://www.egitim.com/ilkgenclik/0301/0301.1.dikkatedin.1.asp?BID=03
http://www.istegenc.com.tr/content/yasam/article.asp?lngArticleID=2970
http://fizikklb.uludag.edu.tr/web/wtas1.htm

Sunu hazırlama

Powerpoint vb. araçları kullanmak kolay olduğu için, bir çok öğrenci çabucak öğrenir. Ancak, karşısındakileri etkileyecek sunu hazırlama metotlarını bilmediklerinden, genelde amatör görünümlü düzensiz slaytlar yaparlar. Onlara, etkili sunu hazırlama tekniklerini öğretmeliyiz.

Faydalanılabilecek kaynaklar:
http://www.openoffice.gazi.edu.tr/impress/teknik.pdf
http://ab.org.tr/ab07/bildiri/205.doc
http://www.ensc.sfu.ca/grad/theses/tips/Effective_presentation.ppt
http://kinesiology.boisestate.edu/kines442/tips_for_making_effective_powerp.htm

Bilgisayar kullanımı ve sağlık

Daha önce detaylı olarak işlediğim gibi, bilgisayar kullananlarda RSI, CTS gibi hastalıklar fazlasıyla görülüyor. Çocuklara, öncelikle bilgisayar başında oturmayı, çalışmaya ara vermeyi vb. sağlık kurallarını öğretmeliyiz.

Faydalanılabilecek kaynaklar:
http://www.bilalakcay.com/wordpress/?p=487
http://www.sistems.org/ergomomi_bilinc_a.htm

Sorun çözme

Bilgisayarla ilgili temel sorun çözme teknikleri öğretildiğinde, öğrencilerin bilgisayar korkusu azalacak ve daha kolay alışacaklardır.
Mesela,

 • Bilgisayar kablolarının takılması,
 • Yazıcı, tarayıcı vb. çevre birimlerinin kullanılması, çalışmadığında sorunu bulma,
 • İşletim sistemi ya da program hatalarının Internette aranıp çözümlerinin bulunması,
 • Excelde formül hatalarını düzeltebilme

öğretilmesi gereken birkaç konu…

Faydalanılabilecek kaynaklar:
http://www.mtuncel.com/teknik.htm
http://www.turkcenet.org/
www.excel.web.tr

Arkadaşlarınıza, müşterilerinize doğum günlerinde otomatik olarak kutlama e-postası göndermek istiyorsunuz. Bu işlemi yapan ücretli-ücretsiz programlar var. Peki, sadece Outlook kullanarak bunu nasıl yapabilirsiniz?

Tüm Office ürünlerinde olduğu gibi, Outlook’ta da, arkaplanda VBA ile program yazarak bazı işlemleri yaptırabiliyoruz. Şimdi de bu yöntemi kullanacağız.

Önce Araçlar-Makro-Makrolar (Tools-Macro-Macros ) menüsünü açıyoruz. Makro adı olarak SendBirthdayMail veriyoruz. Oluştur (Create) düğmesine basıyoruz.

Açılan pencerede SendBirthdayMail prosedürünü alttaki kodla değiştiriyoruz.

Sub SendBirthdayMail()
 
  Dim objContactsFolder As Outlook.MAPIFolder
  Dim objContacts As Outlook.Items
  Dim objContact As Object
  Dim iCount As Integer
  Dim olItem As Outlook.ContactItem
 
  'Kişileri aç
  Set objContactsFolder = Session.GetDefaultFolder(olFolderContacts)
  Set objContacts = objContactsFolder.Items
 
  'Yeni bir mail oluştur
  Set objMsg = Application.CreateItem(olMailItem)
  objMsg.Subject = "Doğum Günün Kutlu Olsun" & Date
 
  objMsg.HTMLBody = " Nice Yıllara"
 
  'Dolaş. Uygun olanlara gönder
  For Each objContact In objContacts
   If TypeName(objContact) = "ContactItem" Then
     Set olItem = objContact
     If olItem.Birthday = Date Then
     
      'Email-1 adresi
      objMsg.To = olItem.Email1Address
      objMsg.Send
     End If
   End If
  Next
  
  'Değişkenleri temizle
  Set objMsg = Nothing
  Set objContact = Nothing
  Set objContacts = Nothing
  Set objContactsFolder = Nothing
 
End Sub

Bu makro çalıştırıldığı zaman, Kişiler (Contacts) listesinde bulunan ve doğum günü girilmiş olan kişiler kontrol edilecek ve doğum günü bugün olanlara e-posta gönderilecektir. Koddaki HTMLBody değişkenine göndereceğimiz mesajın içeriğini yazıyoruz.

Peki, eğer her sabah bilgisayarımızı ve Outlook’u yeniden açtığımızda bu makroyu çalıştırmasını istiyorsak…

O zaman, makroyu yazdığımız pencereyi kapatmıyoruz. Soldaki Project kısmında proje listesinde ThisOutlookSession yazan yere çift tıklayıp alttaki kodu ekliyoruz.

Private Sub Application_Startup()
   SendBirthdayMail
End Sub

Artık her gün doğum günü mesajları kendiliğinden gönderilecektir.

Eğer, Outlook’u ve bilgisayarı hiç kapatmıyorsak?
Üstte yazdığımız kod sadece açılışta çalıştığı için farklı bir yaklaşım getirmek durumundayız.
Şöyle çözeceğiz. Her gün sabah saat 09:00 için bir randevu ekliyoruz. Konu (Subject) kısmına Birthday yazıyoruz. Anımsatıcı (Reminder) seçeneğini işaretleyip O dakika (O minutes) olarak ayarlıyoruz.
Her gün aynı kontrolü yapması için randevuyu her gün tekrarlamasını istiyoruz. Pencerenin araç çubuğundaki Yinelenme (Recurrence) düğmesine tıklayıp gerekli ayarları yapıyoruz.

Araçlar-Makro-Visual Basic Düzenleyicisi (Tools-Macro-Visual Basic Editor) penceresini açıyoruz. Soldan ThisOutlookSession içine alttaki kodu ekliyoruz.

Dim WithEvents objReminders As Outlook.Reminders

' Hatırlatıcı çıktığında 
Private Sub Application_Reminder(ByVal Item As Object)
 If (TypeOf Item Is AppointmentItem) And (Item.Subject = "Birthday") Then
   SendBirthdayMail
 End If
End Sub
 
Private Sub Application_Startup()
  Set objReminders = Application.Reminders
End Sub

'Hatırlatıcıyı da işin bitince kapat 
Private Sub objReminders_ReminderFire(ByVal ReminderObject As Reminder)
 If ReminderObject.Item.Subject = "Birthday" Then
  ReminderObject.Dismiss
 End If
End Sub

Outlook açık da kalsa, her gün o saatte mailleri gönderecektir.