Excel bir çok işyerinde en çok kullanılan uygulama. Ticari programlarda, Excel’e ya da Excel’den veri aktarımı özelliği bu sebeple gerekiyor. Windows temelli uygulamalarda OLE yoluyla bu iş halledilirken, Java’da biraz daha sancılı oluyor.

Excel dosyaları ile iletişim için Jacob, Jakarta POI gibi çözümler var. Ancak en kullanışlı çözümlerden birisi Java Excel Api. Java Excel API ile, Excel dosyalarını okuma, yazma, biçimlendirmeler yapma, grafik ve resimler ekleme gibi işlemler kolaylıkla yapılıyor.

Mesela sitesindeki örnekten giderek bir Excel dosyasının ilk hücresini okuyalım:

 • Siteden dosyayı indirdikten sonra, classpath’imize jxl.jar dosyasının bulunduğu yeri ekliyoruz.
 • Kodumuzda ilgili kütüphaneleri import ediyoruz.
 • import java.io.File;
  import java.util.Date;
  import jxl.*;

 • Çalışma dosyamızı belirliyoruz.
 • Workbook workbook = Workbook.getWorkbook(new File("myfile.xls"));

 • İlk çalışma sayfasını açıyoruz.
 • Sheet sheet = workbook.getSheet(0);

 • İlk hücrenin değerini alıyoruz.
 • Cell a1 = sheet.getCell(0,0);
  String stringa1 = a1.getContents();

 • Çalışma kitabını kapatıyoruz.
 • workbook.close();

 • Eğer Excel ile işlemler yapmak için bir class yazılacaksa, kullanılan değişkenlerin tamamen hafızadan silinmesinde fayda var.
 • workbook = null;