KARINIZA ORTAK İSTER MİSİNİZ?

Üniversitede şapka işaretinin kaldırılmasını savunan prof. a öğrencileri tahtaya şunu yazı yazarak cevap vermiş:
Hocam karınıza ortak olabilir miyiz?

2000 yılında yayımlanan İmlâ Kılavuzunun Ünlüler üzerinde düzeltme işareti bölümüne göre (s. 7) düzeltme işaretinin kullanıldığı yerler

1. Yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için, okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine düzeltme işareti konur: adem (yokluk), âdem (insan); adet (sayı), âdet (gelenek, alışkanlık); alem (bayrak), âlem (dünya, evren); aşık (ayak bileğindeki kemik), âşık (vurgun, tutkun); hakim (hikmet sahibi), hâkim (yargıç); hali (pazar yerini), hâli (durumu, vaziyeti); hala (babanın kız kardeşi), hâlâ (henüz); şura (şu yer), şûra (danışma kurulu).

2. Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelime ve eklerde g, k, l ünsüzlerinin ince okunduğunu göstermek için, bu ünsüzlerden sonra gelen a ve u sesleri üzerine düzeltme işareti konur: dergâh, gâvur, ordugâh, tezgâh, yadigâr; dükkân hikâye, kâfir, kâğıt, kâr, mahkûm, mekân, mezkûr, sükûn, sükût; ahlâk, billûr, evlât, felâket, hilâl, ilâç, ilân, ilâve, iflâs, ihtilâl, istiklâl, kelâm, lâkin, lâle, lâzım, mahlâs, selâm, sülâle, telâş, üslûp.

3. Nispet isini göstermek için düzeltme işareti kullanılır: ahlâkî, dahilî, dünyevî, edebî, fikrî, haricî, iktis ad î, insanî, medenî, sıhhî, siyasî.

Word’de düzeltme işaretlerini yazmak

Shift ve 3 tuşuna aynı anda bastıktan sonra
a ya basınca â
i ye basınca î
u ya basınca û çıkar.

Word dışında düzeltme işaretini kullanmak

Alt+0194 Â
Alt+0206 Î
Alt+0219 Û
Alt+0226 â
Alt+0234
Alt+0238 î
Alt+0251 û

—–

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir