Günümüz yazılım ekiplerinin büyük bir çoğunluğu kodla ve düzelt metodunu kullanıyorlar. Yazılım, ihtiyaçlar çok iyi anlaşılmadan üretiliyor ve müşteriye gösteriliyor. Müşteri eksikleri, hataları belirtiyor ve yazılım gerekli şekilde değiştirilerek müşterinin ihtiyacını karşılar hale getiriliyor.

Bazı ekipler ise yazılım mühendisliği metodolojilerini kullanıyorlar. Önce sistem iyice analiz ediliyor ve ihtiyaçlar net bir şekilde ortaya konuyor. Daha sonra tasarım yapılıyor, kodlanıyor ve test ediliyor.

Şimdi ise Yazılım üretiminde çevik metodolojiler bunların yerine daha çok tercih ediliyor.
En popüler çevik metodoloji olan eXtreme Programming(XP) hızla yaygınlaşıyor. Ne olduğu konusunda bilgi aldıktan sonra, temel değerlerini ve pratiklerini öğrenelim, anlayalım.
Popülaritesi ile birlikte kaynak sayısı da artan XP, Türkçe’de Uç Programlama olarak adlandırılıyor.
Her ne kadar düzensiz bir programlama şekli olarak görünse de CMMI gibi kalite sistemlerine de uyarlamışlar.
Kullanımı ile ilgili bir örnek olarak Extreme Programming ve PHP yazısıyla konuyu bitirelim.
—–

Her şeyi yerinde ve zamanında yapmak, durum teorisinin önemli prensiplerindendir. Kişi içinde bulunduğu ortam ve anı, ne kadar iyi anlamlandırabilirse, o kadar yerinde ve verimli davranışlar sergileyebilir.

Nerede, nasıl davranmak gerekirse, o şekilde davranıp hareket etmek, toplam kaliteye de, olumlu yönde katkı yapacaktır. Bir konferans salonunda, cep telefonunu kapalı tutmak hatibin ve dinleyicilerin konsantrasyonun bozulmasına sebebiyet vermeyerek, hem konuşanı, hem de dinleyenleri olumlu katkı yapacaktır. Aksine, bilgisayar donanımlı bir araçta, açık tutulan bir cep telefonu, feci bir kazaya sebebiyet verebilecektir.

Dr.H.Emin Sert
—–

Artık siteye bağlanmadan da girilen tabirlerin başlıklarına ulaşabileceksiniz. RSS denilen yöntemle bilgisayarınıza yükleyeceğiniz FeedDemon ya da FeedReader gibi programları kullanarak bu işlemi gerçekleştireceksiniz.
Kullanacağınız dosyayı yandaki resmine tıklayarak öğrenebilirsiniz.
—–

1- Program geliştirme aracının arayüzünde yazıtipi olarak Comic Sans kullanır.
2- Yeni bir dilde program yazabilmek için patronundan en az üç haftalık bir eğitim ve bir sertifika ister.
3- Üç haftalık eğitimi tamamlayıp sertifikayı alınca o dilin uzmanı olduğunu iddia eder.
4- Kodunda hata bulduklarında Olamaz bu kodu Internet’ten bulmuştum. Nasıl çalışmaz? Dur forumlara bir yazayım da düzeltsinler. der.
5- Java’yı bilip bilmediği sorulduğunda, Ohoo, şimdiye kadar javascript.com’dan bir sürü şey indirdim. Java’yı da biliyorum sayılır. der.
6- Bilgisayarında yüklü işletim sistemi için bir batch dosya bile oluşturamaz.
7- 3000 satırlık ana kodunu fonksiyon ve metodlara ayırarak küçültmesi gerektiğini söyleyenlere bön bön bakar.
8- Onun kodu yüzünden başka programların çöktüğünü hiç kabul etmez.
9- Yazdığı kod yüzünden başka programlar çöker.
10- Kullanıcı kılavuzundan başka kitabı pek yoktur.
11- Varolan kitaplarının isimleri hep Acemiler için … diye başlar.
12- RTFM ne demek haberi bile yoktur.
13- Bu listedekileri de anlamaz.

Kaynak: nsftools
—–

Outlook kullananlar için:

Birisine gönderdiğimiz e-maili okuyup okumadığını mesaj yazma penceresinde Seçenekler düğmesine basınca gelen ekranda .. okundu olarak işaretle bölümünden yapıyoruz. Bu işi biraz daha kısaltmak için bir yol…

Önce
Outlook Code‘dan bulduğum ve biraz değiştirdiğim kod:

Sub AddReadReceiptRequest()
Dim objApp As Outlook.Application
Dim objInsp As Outlook.Inspector
Dim objItem As MailItem ‘ Object

‘ get the currently open item and make sure
‘ it’s a mail message
Set objApp = CreateObject(Outlook.Application)
Set objInsp = objApp.ActiveInspector
If Not objInsp Is Nothing Then
Set objItem = objInsp.CurrentItem
If objItem.Class = olMail Then
‘ make sure it’s unsent
If objItem.Sent = False Then
‘ ask for read receipt
objItem.ReadReceiptRequested = Not objItem.ReadReceiptRequested
MsgBox Switch(objItem.ReadReceiptRequested, Eklendi, Not objItem.ReadReceiptRequested, Kaldırıldı)
End If
End If
End If

Set objApp = Nothing
Set objInsp = Nothing
Set objItem = Nothing
End Sub

Outlook’ta Araçlar- Makro- V.B.Düzenleyicisi penceresine giriyoruz ve üstteki kodu buraya yapıştırıyoruz.
Mesaj yazma penceresinde araç çubuklarından herhangi birisi üzerinde sağ tuşla tıklayıp Özelleştir’i (Customize) seçiyoruz. Komutlar bölümüne geçip Makrolar’ı tıklıyoruz. Sağda makromuz görünecek. Alıp araç çubuğu üzerine sürüklüyoruz. İşte bu kadar. Artık tek tıklamada okundu işaretini ekleyip kaldırabiliriz.
—–